Wat is het beste asielland van Europa?

Vraag me niet precies waarom, maar vandaag had ik blijkbaar zin om in de cijfers te duiken waar het asielzoekers in Europa betreft. Het geeft toch weer nieuwe inzichten. Zo doet Nederland het misschien niet zo goed als Zweden, maar verhoudingsgewijs doen we het misschien wel net zo goed als Duitsland. Frankrijk verdient wel een standje en als de slechtpresteerders zich aan het Europees gemiddelde zouden houden, komt alles helemaal goed.

Statistische gegevens bij de asielaanvragen in Europa

Om de discussie omtrent asielzoekers aan te vullen met cijfers en een genuanceerder beeld te geven van de verhoudingen tussen de verschillende landen heb ik op basis van cijfers van Eurostat, Vluchtelingenwerk Nederland, COA en Centraal Bureau voor de Statistiek de volgende analyses gemaakt.

Top 5 Europese landen met meest toegekende asielaanvragen per 1.000 inwoners (2015)

 1. Zweden (4,54 per 1.000 inwoners)
 2. Malta (2,84 per 1.000 inwoners)
 3. Duitsland (2,22 per 1.000 inwoners)
 4. Zwitserland (2,08 per 1.000 inwoners)
 5. Bulgarije (1,92 per 1.000 inwoners)

Top 5 Europese landen met minst toegekende asielaanvragen per 1.000 inwoners (2015)

 1. Kroatië (0,005 per 1.000 inwoners)
 2. Portugal (0,015 per 1.000 inwoners)
 3. Slowakije (0,023 per 1.000 inwoners)
 4. Roemenië (0,034 per 1.000 inwoners)
 5. Litouwen (0,038 per 1.000 inwoners)

Nederland staat op 11e plek met 0,86 toegekende asielaanvragen per 1.000 inwoners. Gemiddeld in Europa 0,80 toegekende asielaanvragen per 1.000 inwoners. Deze cijfers zijn gevoelig voor het totaal aantal aanvragen in een land.Als er geen of weinig aanvragen zijn, zal dit aantal vanzelf ook laag zijn.

Top 5 Europese landen met hoogste percentage toegewezen asielaanvragen (2014)

 1. Bulgarije (94% van aanvragen toegewezen)
 2. Zweden (77% van aanvragen toegewezen)
 3. Cyprus (76% van aanvragen toegewezen)
 4. Malta (73% van aanvragen toegewezen)
 5. Zwitserland (71% van aanvragen toegewezen)

Top 5 Europese landen met laagste percentage toegewezen asielaanvragen (2014)

 1. Hongarije (9% van aanvragen toegewezen)
 2. Kroatië (11% van aanvragen toegewezen)
 3. Luxemburg (14% van aanvragen toegewezen)
 4. Griekenland (15% van aanvragen toegewezen)
 5. Frankrijk (22% van aanvragen toegewezen)

Nederland staat op 7e plek met 67% toegewezen asielaanvragen. Gemiddeld in Europa 45% toegewezen aanvragen.

Goed wat is dan het het beste asielland van Europa? Op basis van toekenningspercentage en toegekende aanvragen per 1.000 inwoners kom ik tot de volgende ranglijst.

 1. Zweden
 2. Malta + Bulgarije
 3. .
 4. Zwitserland
 5. Cyprus
 6. Denemarken
 7. Noorwegen
 8. Duitsland + Nederland
 9. .
 10. Italië
 11. Finland
 12. Oostenrijk
 13. België
 14. Spanje
 15. Verenigd Koninkrijk + Slovenië + Ierland
 16. .
 17. .
 18. Slowakije + Hongarije
 19. .
 20. Roemenië
 21. Frankrijk, Estland, Litouwen, Tsjechië
 22. .
 23. .
 24. .
 25. Luxemburg
 26. Polen
 27. Griekenland
 28. Letland
 29. Portugal
 30. Kroatië

Conclusies

Duitsland en Nederland hebben precies evenveel punten en staan nog maar net in de top 10! Dit komt omdat in Duitsland relatief meer verzoeken worden afgewezen. Frankrijk, Polen en Luxemburg staan er opvallend slecht voor.

In Nederland wordt van minder dan 1 vluchteling per 1.000 inwoners een asielverzoek gehonoreerd … Dit is bijna drie keer zo weinig als in Duitsland en 5 keer zo weinig als in Zweden.

Als alle landen het zo ‘goed’ zouden doen als Zweden, kunnen we met gemak de stroom van asielzoekers aan. Zelfs als het een exodus wordt zoals sommige media voorspellen. Wat betreft die exodus is het het vermelden waard dat Duitsland tot en met juli 430.000 asielaanvragen heeft ontvangen en dat het niet zeker is dat het eind 2015 om 750.000 mensen zal gaan. Als we deze exodus-factor toepassen op de asielaanvragen in Nederland komen we dit jaar op 38.000 aanvragen komen, wat nog altijd veel minder is dan in 2001 (84.000 aanvragen) en 2000 (78.000 aanvragen).

Duitsland lijkt de grootopnemer maar gemeten naar aantal inwoners is er een aantal landen met verhoudingsgewijs meer aanvragen. De druk op de immigratiediensten van deze land zal dan ook het hoogst zijn.

Landen met meeste asielaanvragen per 1.000 inwoners

 1. Hongarije (13,49 aanvragen per 1.000 inwoners)
 2. Zweden (5,91 aanvragen per 1.000 inwoners)
 3. Oostenrijk (5,72 aanvragen per 1.000 inwoners)
 4. Duitsland (5,32 aanvragen per 1.000 inwoners)
 5. Malta (3,91 aanvragen per 1.000 inwoners)

Tot nu toe zijn er in 2015 in Europa naar verwachting ongeveer 535.000 asielverzoeken afgewezen.

Wat ik elders vond is dat Turkije (niet in de statistieken) dit jaar al meer dan een miljoen Syriërs heeft opgevangen. Die verdienen dan ook een positieve vermelding naast gastland Zweden.

Mocht je meer willen weten, check de bijlage asielaanvragen, wellicht kun je daar nog meer mee. Heb je vragen of opmerkingen,shoot!

Advertenties